Controleer de huurverhoging 2018

Met deze check controleert u of het voorstel voor de (inkomensafhankelijke) huurverhoging per 1 juli 2018 voldoet aan de wettelijke eisen. De check geldt voor zelfstandige woonruimte met een gereguleerde (niet-geliberaliseerde) huurprijs.

Blijkt uit de check dat u met succes bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging? Dan krijgt u een tekstvoorstel voor een bezwaarbrief aan uw verhuurder.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Voorstel voldoet niet
U hebt een goede reden om bezwaar te maken.
Klik op >volgende voor een bezwaarbrief aan uw verhuurder.
De huurcommissie of rechter heeft een nu nog geldende huurverlaging wegens onderhoudsgebreken uitgesproken. Gedurende deze periode kan de huur niet worden verhoogd. Daarvoor zullen eerst de gebreken moeten zijn hersteld.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Voorstel voldoet niet
De huurverhoging is niet toegestaan, want bij een all-in huur is de kale huurprijs niet bekend. Om deze reden kunt u bezwaar maken.
De huurverhoging is niet toegestaan omdat de kale huurprijs niet bekend is. Ik betaal een all-in huur.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Voorstel voldoet niet
Het voorstel is te laat verstuurd. Daarom kunt u bezwaar maken. Uw verhuurder moet de huurverhoging dan uitstellen. Misschien zijn er ook nog bezwaarredenen die ervoor zorgen dat de huurverhoging helemaal niet door mag gaan. Na het beantwoorden van alle vragen ziet u een bezwaarbrief met alle redenen die voor u gelden.
De huurverhoging is te laat aangekondigd.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Toelichting
Na verbetering van uw huurwoning (renovatie) is een huurverhoging meestal toegestaan. De jaarlijkse huurverhoging per 1 juli staat hier los van. Volgens wettelijke regels mag die ook worden gevraagd aan huurders die na renovatie een hogere huur zijn gaan betalen.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Toelichting
Als u korter dan een jaar geleden in uw huidige woning bent komen wonen, is een huurverhoging per 1 juli 2018 gewoon toegestaan. Daarna mag het pas weer op 1 juli 2019.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Voorstel voldoet niet
Het voorstel voldoet niet aan de wettelijke eisen. Om die reden kunt u schriftelijk bezwaar maken bij uw verhuurder. Na het beantwoorden van alle vragen krijgt u een advies met een tekstvoorstel voor een bezwaarbrief aan uw verhuurder.
Toelichting
Als u in 2016 per 1 juli huurverhoging kreeg, en in 2017 later dan per 1 juli (bijvoorbeeld per 1 september) dan mag de huur in 2018 toch weer per 1 juli omhoog. Dit is bedoeld om de verhuurder de mogelijkheid te bieden weer in het jaarlijkse ritme van een huurverhoging per 1 juli terug te keren.
De huurprijs wordt binnen 12 maanden na ingang van de vorige huurverhoging opnieuw verhoogd.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.

Als u niet weet hoeveel punten uw woning heeft kan deze check niet berekenen wat de maximaal toegestane huurprijs van uw woning is. Er valt dan niet te controleren of u bezwaar kunt maken vanwege een te hoge huur.

Het antwoord op deze vraag is verplicht.

Bereken het aantal punten van uw woning op de website van de Huurcommissie. Keer daarna terug naar deze site en doe de check opnieuw.


start de check opnieuw

Het ingevoerde aantal punten voldoet niet
Het aantal punten dient tussen de 40 en 250 te liggen.
Maximaal toegestane huurprijs volgens puntenstelsel
Zowel de huidige en de nieuwe huur dienen te worden ingevuld.

Maximaal toegestane huurprijs volgens puntenstelsel


Huurverhogingspercentage
Percentage verschijnt na invullen oude en nieuwe huurprijs.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Voorstel voldoet niet
Als er geen inkomensindicatie is meegestuurd mag uw verhuurder maximaal 3.9% huurverhoging vragen. Uw verhuurder vroeg meer dan 3.9%. Daarom is de huurverhoging niet toegestaan. U kunt met succes bezwaar maken.
Het huurverhogingspercentage is hoger dan wettelijk toegestaan.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Voorstel voldoet niet
Als uw inkomen in 2016 lager was dan € 41.056 kunt u met succes bezwaar maken tegen het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging. Na het beantwoorden van alle vragen krijgt u een advies met een tekstvoorstel voor een bezwaarbrief aan uw verhuurder.
De inkomensindicatie over 2016 is onjuist.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Voorstel voldoet niet
Uw inkomen in 2017 was lager dan € 41.056. Daarom kunt u met succes bezwaar maken tegen het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging. Na het beantwoorden van alle vragen krijgt u een advies met een tekstvoorstel voor een bezwaarbrief aan uw verhuurder.
In 2017 was mijn / is ons inkomen lager dan € 41.056
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Voorstel voldoet niet
Op de ingangsdatum van de huurverhoging heeft u (of heeft uw huisgenoot) de AOW-leeftijd. Daarom kunt u met succes bezwaar maken tegen het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging. Na het beantwoorden van alle vragen krijgt u een advies met een tekstvoorstel voor een bezwaarbrief aan uw verhuurder.
Ik heb/ mijn medebewoner heeft de AOW-gerechtigde leeftijd al bereikt
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Voorstel voldoet niet
Op de ingangsdatum van de huurverhoging bestaat uw huishouden uit minstens 4 personen. Daarom kunt u met succes bezwaar maken tegen het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging. Na het beantwoorden van alle vragen krijgt u een advies met een tekstvoorstel voor een bezwaarbrief aan uw verhuurder.
Ons huishouden bestaat uit 4 (of meer) personen
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Voorstel voldoet wellicht niet
Chronisch zieken en gehandicapten die aan speficieke, door de overheid opgestelde criteria voldoen hoeven geen extra, inkomensafhankelijke huurverhoging te betalen. We leggen deze criteria in de vervolgvragen aan u voor.

Een gedetailleerde beschrijving van de regeling leest u in de Staatscourant 2014, nr. 37003 en Staatscourant 2016, nr. 9756.

Als uw huishouden wordt uitgezonderd van de extra, inkomensafhankelijke huurverhoging is de reguliere huurverhoging (maximaal 3,9%) nog steeds van toepassing.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Voorstel voldoet niet
U kunt met succes bezwaar maken tegen het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging. U krijgt nu een advies met een tekstvoorstel voor een bezwaarbrief aan uw verhuurder.
Ik ben/ mijn medebewoner is chronisch ziek of gehandicapt. Daarom mag er geen extra, inkomensafhankelijke huurverhoging worden gevraagd.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Voorstel voldoet niet
U kunt met succes bezwaar maken tegen het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging. U krijgt nu een advies met een tekstvoorstel voor een bezwaarbrief aan uw verhuurder.
Ik ben/ mijn medebewoner is chronisch ziek of gehandicapt. Daarom mag er geen extra, inkomensafhankelijke huurverhoging worden gevraagd.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Voorstel voldoet niet
U kunt met succes bezwaar maken tegen het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging. U krijgt nu een advies met een tekstvoorstel voor een bezwaarbrief aan uw verhuurder.
Ik ben/ mijn medebewoner is chronisch ziek of gehandicapt. Daarom mag er geen extra, inkomensafhankelijke huurverhoging worden gevraagd.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Voorstel voldoet niet
U kunt met succes bezwaar maken tegen het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging. U krijgt nu een advies met een tekstvoorstel voor een bezwaarbrief aan uw verhuurder.
Ik ben/ mijn medebewoner is chronisch ziek of gehandicapt. Daarom mag er geen extra, inkomensafhankelijke huurverhoging worden gevraagd.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Voorstel voldoet niet
U kunt met succes bezwaar maken tegen het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging. U krijgt nu een advies met een tekstvoorstel voor een bezwaarbrief aan uw verhuurder.
Ik ben/ mijn medebewoner is chronisch ziek of gehandicapt. Daarom mag er geen extra, inkomensafhankelijke huurverhoging worden gevraagd.
  • Het huurverhogingsvoorstel is niet correct
  • Wij adviseren u daarom op de volgende manier bezwaar te maken tegen de huurverhoging.
  • Omdat de kale huurprijs niet bekend is valt niet te controleren of u te veel huur betaalt en of de huurverhoging correct is.
Wij adviseren u het volgende:
  1. Maak bezwaar tegen de huurverhoging, door uw verhuurder een brief te sturen. Onderstaand vindt u een voorbeeldtekst.
  2. Vraag de Huurcommissie om de huurprijs te splitsen in kale huur, servicekosten en nutsvoorziening. Dat doet u met het Verzoekschrift splitsen all-inprijs

Ook zonder huurverhoging betaalt u al een huurprijs die hoger is dan wettelijk toegestaan. Via de Huurcommissie kunt u huurverlaging afdwingen. Daarnaast kunt u met succes bezwaar maken tegen de aankomende huurverhoging.

Brief aan de verhuurder

Stuur de verhuurder een brief waarin u bezwaar maakt tegen de huurverhoging. Dit hoeft niet aangetekend. Zorg dat uw verhuurder de brief ontvangen heeft voordat de huurverhoging ingaat. U kunt de volgende voorbeeldtekst gebruiken.Geachte heer of mevrouw ....... (eventueel naam)

Naar aanleiding van het door mij op ....... (datum) van u ontvangen voorstel tot huurverhoging per 1 juli 2018, laat ik u bij deze weten dat ik hiermee niet akkoord ga. Om die reden zal ik met ingang van de betreffende datum aan u mijn huidige huurprijs blijven voldoen.

De reden(en) voor mijn bezwaar:


Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,


start de check opnieuw

  • Huurverhoging toegestaan. Wat nu?
  • Afgaand op uw antwoorden voldoet het huurverhogingsvoorstel aan alle wettelijke eisen. Formeel is de huurverhoging toegestaan.

Bezwaar maken heeft in uw geval niet zoveel zin. De kans dat u in de bezwaarprocedure gelijk krijgt is nihil. Na verloop van tijd moet u de huurverhoging toch betalen, met terugwerkende kracht tot 1 juli 2018. Daar komt nog 25 euro aan legeskosten bij, als de Huurcommissie zich over uw bezwaar gaat buigen en u in het ongelijk stelt.

Wilt u desondanks bezwaar maken, dan kan dat op twee manieren:
 

  1. U stuurt een bezwaarschrift aan uw verhuurder en u blijft de oude huurprijs betalen. De verhuurder is dan verplicht de Huurcommissie te vragen de redelijkheid van de huurverhoging te beoordelen.
  2. U stuurt géén bezwaarschrift, maar u blijft de oude huurprijs betalen. Uw verhuurder moet dan binnen 3 maanden na ingangsdatum van de huurverhoging een aangetekende brief sturen, waarin u wordt verzocht alsnog met de huurverhoging in te stemmen. Als u de aangetekende brief niet op tijd ontvangt, hoeft u de huurverhoging niet te betalen. Ontvangt u die wel op tijd, maar gaat u nog steeds niet akkoord met de huurverhoging, dan zult u binnen 4 maanden na ingangsdatum van de huurverhoging zélf een bezwaarschrift bij de Huurcommissie moeten indienen.

Als de Huurcommissie uw bezwaar afwijst, kost u dat 25 euro aan legeskosten.

Wilt u persoonlijk advies? Bel dan met de Huurderslijn, de servicelijn voor Woonbondleden. De Huurderslijn (020-5517755) is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 13.00 en op dinsdagavond van 18.30 tot 20.00. Om advies te krijgen moet u wel lid zijn van de Woonbond. Als u nog geen lid bent kunt u dat tijdens het telefoongesprek worden.start de check opnieuw