\ Links

Controleer of het huurverhogingsvoorstel voldoet aan de wettelijke eisen
Toelichting
Deze vragenlijst geldt NIET voor woningen met een geliberaliseerde huurprijs, zorg- en verpleeghuizen, dienstwoningen, winkelwoningen waarvan het woongedeelte alleen toegankelijk is vanuit de winkel, vakantiehuisjes, wisselwoningen, garages, bedrijfs- en kantoorruimten en woonboten.


Let op! Deze check gaat over 2016.
De check over 2017 is beschikbaar per mei 2017.


Met de volgende vragenlijst kunt u controleren of het voorstel voor de (inkomensafhankelijke) huurverhoging per 1 juli 2016 voldoet aan de wettelijke eisen. Het geldt voor zelfstandige woonruimte met een gereguleerde (niet-geliberaliseerde) huurprijs.

Als uit de antwoorden blijkt dat u met succes bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging, krijgt u aan het einde een advies met een tekstvoorstel voor een bezwaarbrief aan uw verhuurder.